Wyniki wyszukiwania dla:

Salos Cortile

Salezjańska Organizacja Sportowa stara się prowadzić młodych do pełnego ich wzrostu poprzez łączenie w jeden pedagogiczny proces trzech elementów: wychowania w kulturze fizycznej i do kultury fizycznej, wychowania w społeczeństwie i do społeczeństwa, wychowana w wierze i do wiary.

Salos kładzie nacisk na sport wychowawczy. Stara się być swoistym antidotum na współczesny wyczyn, który jest coraz częściej postrzegany jako obszar niepokojących zjawisk i procesów. Jest organizacją stanowiącą konkretną propozycję wychowania dzieci i młodzieży. Tu uczą się oni systematyczności, wytrwałości i zasad fair play. W rywalizacji na boisku nie o wynik głównie idzie (chociaż i te są ważne, bo stanowią naturalny pobierz postępu w rozwoju sportowym), ale chodzi przede wszystkim o to, by przeżyć na sportowo prawdziwe chwile jedności, przyjaźni i braterstwa. Salos to sport, ale rozumiany przede wszystkim jako aktywność życiowa, pewna droga rozwoju człowieka, a nie jako sukces za wszelką ceną.

Salos Cortile w swych działaniach opiera się na doświadczeniu ks. Jana Bosko – przyjaciela  opiekuna młodzieży, na jego stylu wychowawczym i metodzie pracy oraz czerpie z salezjańskiej tradycji pedagogicznej. Wychodzi naprzeciw naturalnym chęciom, potrzebom i upodobaniom młodych ludzi, jakimi są ruch, aktywność fizyczna.

Statut Salos Cortile

Deklaracja członkowska i oświadczenia


Podziel się tym wpisem: